ตรวจสอบสถานะรายการรับซ่อมสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.vserveplus.co.th
ใส่เลขที่งานบริการที่ต้องการค้นหา
Track Your Repair Item
Please enter a reference number of your item below.
ใบเคลมสินค้า (Claim Form) / ใบรับซ่อมสินค้า (Fix Form) / ใบบริการนอกสถานที่ (Service Form)
เลขที่งานบริการ (Reference Item Number) V-R2318-506
วันที่รับบริการ (Date of submission) 25/10/2561
สินค้า (Product) MZB6757EU - POCOPHONE F1 6+128GB Steel Blue (19992)
อาการ (Issue) 25/10 อาการ จอแตก ชำระเงินสด 2426 บาท
สถานะ (Repair Status) Job completed - ขั้นตอนงานเสร็จสมบูรณ์ แล้ว